අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

භාවනාව

Posted in Uncategorized by arunishapiro on නොවැම්බර් 19, 2009

“ධර්මයක් හෙළි කර දුන් පසු පමණක් එම ධර්මය හෙළි කරගත් ආකාරයටම අපි වනගත වී භාවනා කරන්නට පෙළඹෙන්නේ මන්ද? අපට හෙළි කර දුන් සත්‍යය තේරුම් ගැනීමට බැරිද? එය ශුද්ධ පව්ත්‍ර කොට තේරුම් කරදුන් පසු වැටහෙන්නේ නැති මෝඩයින්ට මුල් පටන් භාවනා කොට අළුතෙන් යමක් සොයා ගැනීමට හැකිවේද?”  -සුමනදාස සමරසිංහ, ම්නිස් හිතේ හාස්කම් අංක 8″